Umiejętność handlowania z krajem „Imperium Środka”

Chińska Republika Ludowa, ChRL, potocznie w skrócie Chiny, jest często określana jako „Imperium Środka”. Nazwa pochodzeni z dynastii Shang z lat 1700 do 1100 pne. Panowany przez królów z tej dynastii teren, był jednocześnie centrum politycznym, gospodarczym, kulturalnym jak i siedzibą władzy centralnej, niezależnie od tego, ile innych księstw w tym czasie istniało. Książę każdego księstwa otrzymał przez króla z dynastii Shang ziemię i tytuł. A w ówcześnym zentrum geograficznym  kraju był Król i dynastia Shang. Oznaczenie imprium środka służyło ogółnie do odseperowania przestrzeni geograficznej wszystkich innych, w większości mniejszych księstw. Dziś całe Chiny znane jako „Imperium Środka” są dla niemieckich przedsiębiorców jednym z bardzo ważnych partnerów handlowym.

Import z Azji jednej z wielu prowincji w Chinach


Chiny to kraj ponad dwa tuziny razy większy od Niemiec. Metropolia gospodarcza Szanghaj osiąga 6300 kilometrów kwadratowych.Jest to jedna trzecia powierzchni kraju związkowego Saksonii. W stolicy Szanghaj mieszka około 17 mln mieszkańców. Z porównaniem do Niemiec w Berlinie na powierzchni 900 kilometrów kwadratowych mieszka 3,5 mln mieszkańców. Importy z Chin są często również określane jako import Azja, ponieważ Chiny są największym i najważniejszym partnerem handlowym w Azji. Dla wszystkich importów Chinskich obowiazują pewne ogólne zasady, zupełnie niezależnie od tego, z którego regionu kraju się importuje. Stosowanie tych zasad jest założeniem, że import odbywa się bez tarcia i ostatecznie na stałe przekształci się w udany biznes.

Import z Chin tylko po szczegółowym badaniu producenta


Wybór właściwego i pożądanego partnera handlowego jest początkiem i jednocześnie najtrudniejsze w przyszłym biznesie w Chinach. Poszukiwanie często jest możliwe tylko na podstawie internetowych serwisów biznesowych. Pomocne są kontakty z działu Handlowego Ambasady Chin w Niemczech i odwrotnie Ambasady Niemiec w Chinach, lub też izb handlowych obu krajów. Kontakt w kraju, musi w każdym przypadku, być nawiązany z kierownictwem firmy, a nie z poszczególnymi pracownikami, czy darmozjadami, agentami lub pośrednikami. Firma produkcyjna w Chinach posiada licencję eksportową rządu. Ta to służy kontroli w własnym kraju, jak i odwrotnie, jest również dowodem tego ze przy imporcie z Chin dosłownie negocjowano z właściwym człowiekiem. W początkowej fazie poznawania i badania wszystkie uzyskane informacje, powinne być analizowane i potwierdzone przez referencje.

Jasna, sytuacja z wyraźnym opisem zamówienia

Wzajemnym interesie niemiecki importer musi jasno i jednoznacznie opisać swoje zamównienie. Należy unikać określeń mogę lub wyrażeń przypuszczających. Opis zamównienia jest równocześnie podstawą późniejszej umowy produkcji i dostawy. Do tej umowy załączony zostaje opis zamównienia, albo poszczególne punkty zostają powtarzane w umowie. Poniższe punkty są niezbędne, a więc koniecznością dla każdego rodzaju zamównienia:
• Dokładna definicja produktu
• Definicja wymiarów materiałów opakowaniowych takich jak kartony i palety
• Szczegóły opakowania takie jak; etykieta, Europejski numer artykułu EAN , kody kreskowe lub oznaczenia na etykietach przesyłek i skrzynek transportowych
• Incoterms w standardzie międzynarodowym klauzuli handlu z wolne od ryzyka dostawy FOB po niemiecku franco statek
• Dokumenty, które mają być dostarczone przez chińskich partnerów biznesowych, takich jak Formularz A jako świadectwa pochodzenia, faktury sprzedaży lub listy pakowania
• Umowa płatności z możliwością zaliczki, płatności a konto i płatności końcowej lub w postaci akredytywy, w angielskim letter of credit, krótko L / C
• Postanowienia gwarancji i rękojmi
• Inne obowiązki producenta i sprzedającego

Żadnego przewożenia z Azji bez kontroli towaru na miejscu


Ufaj, ale sprawdzić Zasada ta odnosi się przede wszystkim przy pierwszych importach z Chin. Przed przewozem załadunków towary te powinne wyrywkowo być sprawdzane. Porównywalne do inwentyryzacji załadunk musi być liczony, ważony i mierzony, aby się upewnić że rzeczywiście dostarczono to co zostało wysłane i co zostało zamówione i zakupione. Niezbędne są testy przypadkowe i plikowe jak i zlecenia do instytucji testujace towary wysokiej jakości, towary obszerne lub cenne dostawy

Zlecenia próbki przed pierwszej dużej dostawie towarów


Na początku nowej relacji biznesowej od wybranego producenta lub tego kto wchodzi w ścisły wybór, powinne pobrane być wzory i próbki pierwszych zamówień. W tym celu bedzie potrzebny pośrednik, człowiek zaufania w kraju, agent spedycyjny. Po dokładnym przeanalizowaniu jego wiarygodność uzyskuje on zlecenie w celu dostarczenia żądanych próbek produktów. To oszczędza czas, koszty i jest ogólnie skuteczne. Dostarczone wzory produktow, bardzo dokładnie muszą być zbadane na jakiekolwiek widoczne lub ukryte wady. Są one ważnym fundamentem dla dalszego zlecenia, ale także dla ewentualnych reklamacji redukcji lub wymiany. Przesyłka próbek jest ważnym fundamentem dla przyszłych stosunków handlowych

Umowa jako prawna podstawa dla Azji importu


W zależności od charakteru i zakresu współpracy, to umowa jest podstawą prawną w relacji biznesowej. Do importu z Chin należy nadal faktura pro forma. Musi ona formalnie być podpisana, czyli z pieczęcią firmy i odręcznych podpisem zarządu. Poza tym faktura ta powinna odpowiadać znanymi wymaganiami krajowymi takie jak: adres firmy, kontakt i informacji bankowych, a także informacje na temat formy prawnej, razem z kierownictwem firmy.

Kalkulacja kosztów jako podstawa obrotów i zysku


Przy importcie z Chin, importer musi liczyć wstecz aby wejść z producentem w Chinach na wspólną drogę. Po wyborze produktu następuje kalkulacja ceny z gruntowną analizą ceny i rynku. Z tego oblicza się maksymalą cenę produkcji, która jest podstawą negocjacji z producentami w Chinach. Doświadczenie wykazało, że do dodatkowych kosztów produkcji wliczane muszą być, od trzydzieści do czterdziestu procent wyższe do chińskiej ceny produkcyjnej, oplaty.Te to obejmują rodzaje kosztów takie jak: usługi celne i inne biurokratyczne usługi, jak i koszty logistyczne, takie jak koszty bankowe i ubezpieczeniowe.

Całkowity import w Chinach musi być oceniany realistycznie pod względem nakładu organizacyjnego i finansowego. Brak własnej wiedzy musi być, za dodatkową opłatą, zastąpiony zewnętrznymi usługami. Przepisy celne i importowe dla danego produktu muszą być znane. W momencie gdy urząd celny uwalnia dostawę towarów, moża nią dysponować. Aby importować w każdym przypadku wymagana jest rejestracja i identyfikacja Economic Operators Registration and Identification Number w skróocie EORI, jest ona następcą byłego numeru celnego. Przedwczesne złożenie wniosku upraszcza proces przy dostawie towarów.

Ostatecznie, wybór odpowiedniej spedycji ma decydujące znaczenie dla sprawnej dostawy towarów z Imperium Środka do Europy. W celu wystawienia kalkulacji, spedycja potrzebuje informacje na temat ilości dostaw towarów w metrach sześciennych. Informacja ta musi być dostarczona przez producenta dokładnie i rzetelnie. Czas załadunku statku jak i przejazdu są równie ważne jak odpowiednie ubezpieczenie towarów. Ubezpieczenie załadunku powinno być ciągłe i bez interfejsu.

Doświadczenie pokazuje, że stała komunikacja z producentem jest również celowa jak i konieczna. Z jednej strony podkreśla to jasne znaczenie zamówienia a z drugiej strony powstaje baza w zaufaniu. Pomimo odległości 9000 kilometrów lotu między Frankfurtem i na przykład Szanghajem, producent nie powinnien mieć, poprzez brak kontaktu, wrażenia że jego partner jest daleko. W takich przypadkach często cierpi zamówienie, po przez brak powagi, na terminowym i zadowalajacym wykonywaniu.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *